Slnovrat: Triquetra

Indies Happy Trails 2012

 • Miloš Janoušek - spev, gitara
 • Julo Kazimír - spev, gitara
 • Olo Lachký - spev, gitara
 • Pavel Malovič - spev, gitara
 • Peter Michalovič - spev, gitara
 • Martin Mašek - spev, gitara
 • Dušan Valúch - spev, gitara
 • Karol Svozil - klarinet, zobcová flauta
 • Milan Tedla - husle
 • Jozef Ciller - husle
 • Paľo Kazimír - akordeón
 • Peter Michalovič, ml. - gitara
 • 1. Čardášová princezná (Julius Kazimír)
 • 2. Hádanka o balíku (Dušan Valúch)
 • 3. Deň a noc (Peter Michalovič)
 • 4. Idú Vianoce (Pavel Malovič)
 • 5. Listujem si v starých knihách (Miloš Janoušek)
 • 6. Blues o vyhorení (Martin Mašek)
 • 7. My dvaja v Provence (Julius Kazimír)
 • 8. Triquetra (Miloš Janoušek)
 • 9. Koľko je staníc na konečnú (Peter Michalovič)
 • 10. Myšlienky (Dušan Valúch)
 • 11. Možno o mne (Pavel Malovič)
 • 12. S tebou (Peter Michalovič ml./Peter Michalovič)
 • 13. Zrejme máš na mysli (Miloš Janoušek)
 • 14. Ledakoleda (Monika Klenková/Julius Kazimír)