Blog

Keď muzikanti končia pod mostom

Tohoročné počasie neprialo ničomu. Dokonca ani open-air koncertom.

Divadlo Ticho a spol. v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave zorganizovalo v Čitárni U červeného raka cyklus folkových koncertov, kde okrem iných malo vystúpiť aj Jednofázové kvasenie. Koncert sa mal uskutočniť na pódiu uprostred záhrady, samozrejme za predpokladu, že bude pekné počasie. Nebolo...

Takže sa pristúpilo k náhradnému riešeniu, ktoré malo odstrániť nevýhody tzv. "long distance" koncertov (viď Blog / Najbizarnejšie koncerty Jednofázového kvasenia.)

Hudobníci sa presťahovali pod oblúky mosta vedúceho k Michalskej bráne a so sebou zobrali asi paťdesiatku najakčnejších divákov. Tí ostatní, ktorí nezareagovali včas, sa už pod most nedostali a mokli na daždi. Očití svedkovia však tvrdili, že im to nevadilo a niektorí dokonca na daždi aj tancovali. Pod dáždnikmi.

Kedysi platilo za najväčšiu potupu, ak niekto skončil pod mostom. Jednofázové kvasenie dokázalo, že vždy to nemusí byť ten najhorší koniec. Prinajmenej človek zostane suchý. Okrem toho - ako je zrejmé - pod mostom môžu skončiť aj tí najlepší muzikanti. Najmä ak hrajú s Jednofázovým kvasením